زمین با چه سرعتی در حال حرکت است

زمین با چه سرعتی در حال حرکت است
زمین با چه سرعتی در حال حرکت است

به عنوان افرادی که مشغول زندگی بر روی زمین هستیم، به هیچ وجه احساس نمی کنیم که با چه سرعتی باور نکردنی مشغول پیشروی دز فضا هستیم. بنابراین زمین با چه سرعتی در حال حرکت است و چرا ما این حرکت را احساس نمی کنیم.

برخی از اولین ستاره شناسان در تاریخ پیشنهاد کردند که ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن زمین در مرکز همه چیز قرار گرفته است. به عقیده آنان این خورشید و ماه هستند که به دور ما می چرخد و همین موضوع باعث طلوع و غروب خورشید می شود.

اما رفته رفته انسان ها شروع به درک این موضوع کردند که ممکن است ما مرکز جهان نباشیم. نگاه کردن به اختلاف منظر یا تغییر ظاهری در موقعیت ستارگان نسبت به یکدیگر یکی از دلایل شک و تردید انسان نسبت به فرضیه زمین مرکزی بود.

برای درک بهتر اختلاف منظر، انگشت اشاره خود را جلوی صورت خود قرار دهید و فقط با چشم چپ خود به آن نگاه کنید، سپس چشم چپ را بسته و با چشم راست خود به انگشت نگاه کنید. موقعیت ظاهری انگشتتان به این دلیل که چشم چپ و راست شما با زوایای کمی متفاوت به انگشت نگاه می کنند، تغییر می یابد.

وقتی به ستاره ها نگاه می کنیم همین اتفاق روی زمین نیز می افتد. حدود 365 روز طول می کشد تا ما به دور خورشید بچرخیم. اگر در تابستان به ستاره ای (که نسبتا نزدیک به خود قرار دارد) نگاه کرده و در زمستان دوباره به آن نگاه کنیم، موقعیت ظاهری آن در آسمان تغییر می کند زیرا در نقاط مختلف از مدار خود قرار داریم و از این رو ما ستاره را از نقاط مختلف می بینیم. با کمی محاسبه ساده، با استفاده از اختلاف منظر می‌توانیم فاصله آن ستاره را نیز بفهمیم.

زمین با چه سرعتی در حال چرخش به دور خود است

سزعت چرخش زمین به دور خود ثابت است اما بسته به عرض جغرافیایی که شما در آن ساکن هستید می تواند متغیر باشد. به گفته ناسا، محیط (فاصله اطراف بزرگترین قسمت زمین یا همان استوا) تقریباً 40070 کیلومتر است. اگر که یک روز 24 ساعت در نظر گرفته شود، محیط را بر طول روز تقسیم می کنیم. این محاسبه به ما نشان می هد که سرعت چرخش زمین در استوا در حدود 1670 کیلومتر در ساعت است.

با این حال، در عرض های جغرافیایی دیگر با این سرعت حرکت نخواهید کرد. اگر در عرض جغرافیایی به سمت بالا تا 45 درجه حرکت کنیم (شمال یا جنوب)، سرعت با استفاده از کسینوس (یک تابع مثلثاتی) عرض جغرافیایی محاسبه خواهد شد. با رفتن به سمت شمال یا جنوب، این سرعت بیشتر کاهش یافته و زمانی که به قطب شمال یا جنوب زمین برسید، چرخش شما در واقع بسیار آهسته خواهد شد به طوری که یک روز کامل طول می کشد تا در جای خود بچرخید.

آژانس های فضایی دوست دارند از چرخش زمین استفاده کنند. برای مثال، اگر قصد فرستادن انسان‌ به ایستگاه فضایی بین‌المللی داشته باشد، مکان ترجیحی برای انجام این کار نزدیک به خط استوا است. به همین دلیل است که ماموریت های باری به ایستگاه فضایی بین المللی، از فلوریدا پرتاب می شوند. با انجام این کار و پرتاب در همان جهتی که چرخش زمین انجام می شود، موشک ها برای کمک به پرواز در فضا، سرعت بیشتری دریافت می کنند.

زمین با چه سرعتی در حال حرکت به دور خورشید است

البته چرخش زمین به دور خود، تنها حرکت ما در فضا نیست و ما همزمان در حال حرکت به دور خورشید نیز هستیم. سرعت حرکت مداری زمین به دور خورشید حدود 107000 کیلومتر در ساعت است که با استفاده از هندسه به راحتی محاسبه می شود.

ابتدا باید بفهمیم زمین چه مقدار مسافتی را طی می کند. یک چرخش کامل زمین به دور خورشید حدود 365 روز طول می کشد. مدار حرکت زمین به دور خورشید بیضی شکل است اما برای ساده‌تر کردن محاسبات ریاضی، آن را یک دایره فرض می کنیم.

بنابراین، مدار زمین محیط یک دایره در نظر گرفته می شود. بر اساس اعلام اتحادیه بین‌المللی ستاره‌شناسان، فاصله زمین تا خورشید – که واحد نجومی نامیده می‌شود – 149597870 کیلومتر است. این مسافت مقدار شعاع دایره (r) را در اختیار ما می گذارد. محیط دایره برابر با 2 π r است. بنابراین در یک سال، زمین حدود 940 میلیون کیلومتر را طی می کند.

از آنجایی که سرعت برابر با مسافت طی شده در طول زمان است، سرعت زمین با تقسیم 940 میلیون کیلومتر بر 365.25 روز و تقسیم آن بر 24 ساعت برای بدست آوردن کیلومتر در ساعت محاسبه می شود. بنابراین، زمین به سرعتی در حدود 2.6 میلیون کیلومتر در روز یا 107226 کیلومتر در ساعت در حال حرکت به دور خورشید است.

منبع:

مطالب مرتبط

>