تصویر جدید تلسکوپ جمنای، جت های ستاره ای را نشان می دهد

تصویر جدید تلسکوپ جمنای، جت های ستاره ای را نشان می دهد
تصویر جدید تلسکوپ جمنای، جت های ستاره ای را نشان می دهد

به تازگی تلسکوپ جمنای جنوب شیلی تصویری از کهکشان ارائه داده که ستاره هایی را با پرتاب جت های ستاره ای مارپیچ نشان می دهد و حیرت انگیز است.

تصویر جدید تلسکوپ جمنای، جت های ستاره ای را نشان می دهد، جت‌های سینوسی انتشاریافته در محیط ستاره‌ای، یک اثر جانبی تشکیل ستاره محسوب می شوند. طبق نتایجی که آزمایشگاه ملی تحقیقات نجوم نوری-فروسرخ بنیاد ملی علوم در نشریه‌ی «استرونومی اند استروفیزیکس» انتشار داده، این ظاهر مارپیچ ناشی از کشش گرانشی ستارگان با آنها است.

در واقع با چرخیدن ستاره های جوان، میدان‌های مغناطیسیشان با گازهای محیط برهم‌کنش داشته و دو جریان گاز یونیزه را به وجود آورده که در جهت مخالف انتشار یافته و در عکس‌های تازه منتشر شده تلسکوپ جمنای جنوب قرار گرفته در یکی از کوه‌های رشته کوه آند شیلی، به خوبی می توان مشاهده کرد.

تلسکوپ جمنای جنوب، یک تلسکوپ نوری/فروسرخ 8.1 متری بوده که به استفاده از یک سیستم اپتیک تطبیقی می پردازد و به اخترشناسان کمک می کند تا با اثرات تاری فضا به مقابله پرداخته و تصاویری شفاف را به ثبت برسانند که می توان به همین جت های ستاره ای پرداخت.

تلسکوپ جمنای و ثبت تصویری خاص

تصویر جدید تلسکوپ جمنای، جت های ستاره ای را نشان می دهد

نخستین تصویر MHO 2147 یک جت ستاره‌ای بوده که در فاصله‌ی 10 هزار سال نوری از زمین و در صفحه‌ کهکشانی راه شیری یک جا نزدیک به مرز میان صورت فلکی کمان و حوا قرار گرفته است.

به گفته‌ی بنیاد ملی علوم آمریکا در این قسمت از آسمان جت MHO 2147 در راستای یک پس‌زمینه‌ پرستاره قرار گرفته و ظاهر مارپیچی مناسب برای جرمی که در نزدیکی مارافسای قرار گرفته، شکل داد.

تلسکوپ جمنای جنوب گذشته از اینکه MHO 1502 یک جت ستاره‌ای که در فاصله‌ی 2000 سال نوری از زمین در صورت فلکی «بادبان» قرار گرفته، عکس می گیرد. این جت ستاره‌ای ظاهری دارای گره داشته که نشان دهنده اثر جانبی دو ستاره بوده که به‌طور متناوب از خود گاز منتشر می کنند.

مقامات بنیاد ملی علوم بیان داشتند: «بیشتر جت‌های ستاره‌ای به صورت مستقیم بوده، اما برخی از آن‌ها احتمالا سرگردان یا گره خورده محسوب می شوند. تصور شده که شکل جت‌های ناهموار مربوط به یک ویژگی مربوط با اجرامی بوده که آن‌ها را ساختند.»

با این اوصاف شاهد تصویری حیرت انگیز از حالت مارپیچ جت های ستاره ای در میان کهکشان راه شیری هستیم که شاید انسان هیچ گاه به آنجا نرسد اما با کمک تلسکوپ مشاهده آنها ممکن است. بنابراین تنها با تلسکوپ می توان حرکاتی در فضا را رصد کرد.

منبع:

مطالب مرتبط

>