احتمال وجود پاد-جهان موازی با قابلیت عقب رفتن زمان

احتمال وجود پاد-جهان موازی با قابلیت عقب رفتن زمان
احتمال وجود پاد-جهان موازی با قابلیت عقب رفتن زمان

دانشمندان در یک پژوهشی متوجه شدند که احتمال وجود پاد-جهان موازی که با ماده تاریک سازگار است و قابلیت عقب رفتن زمان دارد، کم نیست.

احتمال وجود پاد-جهان موازی با قابلیت عقب رفتن زمان، دانشمندان بر این باورند که می‌تواند یک «پاد جهان» در جایی وجود داشته باشد که شبیه تصویر آینه‌ای جهان خودمان است و تقریباً هر کاری را که ما انجام می‌دهیم متقابل آن انجام می‌گیرد. اگر این نظریه درست باشد، می تواند وجود ماده تاریک را توضیح دهد. نخست اینکه “بیگ بنگ” یک اصطلاح جمعی است شامل نظریه های مختلفی که توسط کیهان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است، دانشمندانی که سعی می‌کنند ساعت را تا حد امکان به ابتدای جهان نزدیک کنند.

اکثراً موافق هستند که ماده منفجر شده است، اما نظرات متفاوتی وجود دارد، برای مثال، اینکه آیا دما در آن لحظه اولیه بسیار گرم بوده یا صفر مطلق سرد بوده است. همچنین در مورد آنچه ممکن است قبل از خود انفجار اتفاق افتاده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. آیا ممکن است آنچه ما بیگ بنگ می نامیم نقطه عطف یک جهش بزرگتر در حال پیشرفت باشد؟ زمانی که روی ترامپولین می پرید و پاهایتان تقریباً زمین زیر آن را لمس می کنند به نقطه ای فکر کنید، سپس تصور کنید که پرش بعدی را به سمت بالا ببینید.

پاد جهان موازی با عقب ماندگی در زمان

احتمال وجود پاد-جهان موازی با قابلیت عقب رفتن زمان

ماده تاریک، اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، شاید حتی از انفجار بزرگ برای دانشمندان گیج کننده تر باشد. این بدان دلیل است که ماده تاریک بخش کلیدی است که به تکمیل یک پازل نامشخص کمک می کند و این سوال که جهان امروزی ما را چه چیزی تشکیل می دهد باید نه میلیارد سال پیش کشف کرد. ماده تاریک بخش عمده ای از ماده در جهان را تشکیل می دهد، اما ما هرگز نتوانسته ایم آن را در جایی ببینیم.

ماده تاریک چگونه در دید آشکار پنهان می شود و چه ویژگی هایی دارد؟ اینها اسرار بزرگی هستند که باید بر آنها هزاران ایده دیگر تکیه کرد. در حال حاضر، یک راه برای توصیف ماده تاریک بسیار تحت اللفظی است: منظور ما از “تاریک” این است که نورانی نیست، که اصطلاح فنی برای ماده ای است که هیچ فوتونی را به گونه ای که بتوانیم تشخیص دهیم منعکس نمی کند یا ساطع نمی کند. اما ما می توانیم اثرات فیزیکی ماده تاریک را در چیزهایی مانند امواج گرانشی اندازه گیری کنیم. اکنون به نظریه جدید باز می گردیم. آیا ممکن است یک «پاد جهان» تازه کشف شده موازی با جهان خودمان باشد، اما قابلیت عقب رفتن زمان داشته باشد؟ اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، اساساً در زمان، قبل از انفجار بزرگ، “به عقب” گسترش می یابد، به همان شیوه ای که جهان ما در زمان “به جلو” پیش می رود.

البته این نظریه نیاز دارد تا کامل شود و نمی توان توضیح دقیق و مشخصی برای آن داشت. هر روز که زمان جلو می رود شاهد کشف اطلاعاتی عجیب هستیم و باید منتظر ارائه نظریه های بیشتر باقی ماند. شایان ذکر است محققان همیشه سعی دارند تا به افشا اطلاعاتی درباره جهان پیرامون بپردازند و نحوه ایجاد بشریت و کیهان و سایر موارد آن.

مطالب مرتبط

>