نویسنده: محبوبه عباسی

Avatar

من از به اشتراک گذاشتن بینش خود در مورد اخبار فناوری با سایر افراد همفکر از طریق محتوا نویسی در وب سایت ها لذت می برم. هدف من این است که هر روز چیز جدیدی بیاموزم و دیگران را ترغیب کنم که فناوری را به عنوان ابزاری برای تغییرات مثبت در آغوش بگیرند.