نویسنده: محبوبه عباسی

آواتار محبوبه عباسی

من از به اشتراک گذاشتن بینش خود در مورد اخبار فناوری با سایر افراد همفکر از طریق محتوا نویسی در وب سایت ها لذت می برم. هدف من این است که هر روز چیز جدیدی بیاموزم و دیگران را ترغیب کنم که فناوری را به عنوان ابزاری برای تغییرات مثبت در آغوش بگیرند.