نکته مهم تحلیل بنیادی در بورس توسط yousefian

تحلیل بنیادی در بورس، روشی برای آنالیز کردن سهام یا اوراق بهادار به‌واسطه محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل، بامطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش، نظیر...