تفاوت گرام با گرامافون در چیست

گرام و گرامافون در کل یک سیستم هستند و برای پخش صدای ضبط شده و موسیقی کاربرد دارد دستگاه گرام دستگاه گرام جدیدتر است و...