فین‌تک یا فناوری مالی چیست و چرا دوبی در پی توسعهٔ آن است؟

شیوهٔ انجام امور مالی در جهان چرخش بی‌سابقه‌ای را از سر می‌گذراند که فناوری مالی یا فین‌تک، قلب تپندهٔ آن است. فین‌تک صنعت در حال...