دسته: برنامه نویسی

استایل و الگوهای آماده برای پس زمینه در CSS3 ۰

استایل و الگوهای آماده برای پس زمینه در CSS3

خاصیت Background شامل ویژگی هایی است که همگی یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن هم تنظیم پس زمینه صفحه یا عناصر وب به نحو دلخواه است. در این مقاله استایل و الگوهای...

لیست کامل MIME Type ۰

لیست کامل MIME Type و ساختار آن

Multipurpose Internet Mail Extensions) MIME type)و یا media type یک استاندارد برای انواع فایل هاست و این امکان را به مرور می دهد که چگونه برای اجرای هر فایل اقدام نماید. که این استاندارد در IETF’s RFC 6838 تعریف...