دیدن حیوانات سه بعدی گوگل بصورت واقعیت افزوده در اندروید و آیفون

گوگل اخیراً امکان دیدن حیوانات سه بعدی گوگل بصورت واقعیت افزوده را تقریباً در هر تلفن iPhone ، iPad  یا Android فراهم نموده است است. می توانید آنها را...