مایکروسافت

مایکروسافت، بزرگترین شرکت ارائه دهنده نرم‌افزار در دنیا است. در این بخش اخبار مربوط به مایکروسافت Microsoft را دنبال کنید.