با این سایت از لنز دوربین تلسکوپ هابل مشاهده کنید

با این سایت از لنز دوربین تلسکوپ هابل مشاهده کنید
با این سایت از لنز دوربین تلسکوپ هابل مشاهده کنید

تلسکوپ هابل را باید مطرح ترین تلسکوپ فضایی دانست که از طریق آن مهم ترین اکتشافات نجومی تاریخ کشف شده و محققان برای استفاده از آن باید همیشه در صف باشند.

با این سایت از لنز دوربین تلسکوپ هابل مشاهده کنید، اگر شما نمی خواهید همانند دانشمندان و محققان برای مشاهده از لنز دوربین تلسکوپ فضایی هابل مدت زمانی صرف کنید، به کمک این سایت راحت مشاهده نمایید هابل اکنون به کجا چشم دوخته است.

در بیشتر موارد آژانس فضایی اروپا و امریکا مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل را به نمایش درمی آورند. همچنین محققان و دانشمندان نیز با کمک این تلسکوپ به اکتشاف فضا می پردازند. برای مثال پیشتر ناسا تصویر زیر را از طریق تلسکوپ فضایی هابل کشف کرد.

تصویری که در آن یک کهکشان سیاه چاله سنگینی را در خود جای داده که طبق برآورد دانشمندان جرمی بین 9.6 تا 3.8 میلیون بار بیشتر از خورشید دارد. البته روزانه تصاویر رنگی این تلسکوپ در اختیار منجمان و دانشمندان قرار می گیرد و افراد چندان به تصاویر دسترسی ندارند.

ملاقات با هابل

با این سایت از لنز دوربین تلسکوپ هابل مشاهده کنید

بنابراین با مراجعه به این سایت می توانید در لحظه هابل را دنبال کنید و یک ماجراجویی شیرین داشته باشد، بخصوص اگر از علاقمندان به فضا هستید. در اخباری مرتبط تصویر جدید تلسکوپ جمنای، جت های ستاره ای را نشان می دهد، جت‌های سینوسی انتشاریافته در محیط ستاره‌ای، یک اثر جانبی تشکیل ستاره محسوب می شوند. طبق نتایجی که آزمایشگاه ملی تحقیقات نجوم نوری-فروسرخ بنیاد ملی علوم در نشریه‌ی «استرونومی اند استروفیزیکس» انتشار داده، این ظاهر مارپیچ ناشی از کشش گرانشی ستارگان با آنها است.

در واقع با چرخیدن ستاره های جوان، میدان‌های مغناطیسیشان با گازهای محیط برهم‌کنش داشته و دو جریان گاز یونیزه را به وجود آورده که در جهت مخالف انتشار یافته و در عکس‌های تازه منتشر شده تلسکوپ جمنای جنوب قرار گرفته در یکی از کوه‌های رشته کوه آند شیلی، به خوبی می توان مشاهده کرد.

تلسکوپ جمنای جنوب، یک تلسکوپ نوری/فروسرخ ۸.۱ متری بوده که به استفاده از یک سیستم اپتیک تطبیقی می پردازد و به اخترشناسان کمک می کند تا با اثرات تاری فضا به مقابله پرداخته و تصاویری شفاف را به ثبت برسانند که می توان به همین جت های ستاره ای پرداخت.

منبع:

مطالب مرتبط

>