بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12
بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

بازی کلش رویال یک بازی جنگ تن به تن است که در یک میدان نبرد(arena) دو نفر باید با استراتژی و کارت‌های قدرتمند خود شروع به رقابت کنند و هر کسی استراتژی برتر را استفاده کنند آن هم در میدان جنگ پیروز می‌شود. در این لیست بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12 با توجه درصد پیروزی بر اساس بازی های انجام شده معرفی کرده ایم.

جهت کپی کردن ترکیب یا DECK مورد نظر گزینه کپی کنید را در گوشی خود بزنید تا وارد بازی شوید و ترکیب مورد نظر در بازی کپی شود.


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

48.60%

بر اساس 3,399 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

60.83%

بر اساس 2,765 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

42.37%

بر اساس 2,195 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

60.94%

بر اساس 2,020 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

61.21%

بر اساس 1,998 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

49.40%

بر اساس 1,344 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

65.99%

بر اساس 1,323 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

43.93%

بر اساس 1,309 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

46.84%

بر اساس 1,204 بازی


بهترین ترکیب کلش رویال برای آرنا 12

54.50%

بر اساس 1,090 بازی


منبع:

مطالب مرتبط

>